Creator Ośrodki Medyczne

Z Orzeczeniem poza kolejnością

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem z Dziennika Łódzkiego nt. nowych zasad zapisywania pacjentów