Creator Ośrodki Medyczne
Kinezyterapia
Poprawia sprawność fizyczną, postawę i wydolność krążeniowo-oddechową.