Creator Ośrodki Medyczne
HYDROTERAPIA
Dział fizjoterapii zwany inaczej wodolecznictwem, polega na zewnętrznym stosowaniu wody. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura i ciśnienie wody użytej odpowiednio do danej terapii.