Creator Ośrodki Medyczne

Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych

Drodzy Pacjenci, Realizujemy program Rządowy – Świadczenia medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia dla osób niepełnosprawnych przeznaczony jest dla pacjentów powyżej 16 r.ż. posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym.