Creator Ośrodki Medyczne

prof. dr. hab. Romuald Zdrojowy

specjalista urologii

Rejestracja

Poradnia Urologiczna

O specjaliscie

Wykształcenie i kariera zawodowa:
• absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu;
• posiada specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i urologii
• tytuł profesora uzyskał w 2009 roku.

Praktyka zawodowa i staże:
• Od ukończenia studiów do chwili obecnej jest zatrudniony w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; od 2005 roku jest jej kierownikiem.
Inne:
• W latach 2008-2012 był Redaktorem Naczelnym „Urologii Polskiej”, które to czasopismo przekształcił w „The Central European Journal of Urology”.
• W latach 2004-2008 był Sekretarzem Polskiego Towarzystwa Urologicznego, a w latach 2012-2015 wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Urologicznego.
• Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz wielu innych towarzystw naukowych.
• Jest autorem 287 artykułów i rozdziałów w książkach i podręcznikach, jednego patentu oraz 319 doniesień zjazdowych; współczynnik wpływu (Impact Factor) wynosi 199,7.