Creator Ośrodki Medyczne
Rehabilitacja w warunkach domowych
Rehabilitacja lecznicza oraz edukacja pacjenta i rodziny w domu.

fizjoterapia-w-domu

 

Rehabilitacją w warunkach domowych obejmowane są osoby, które ze względu na stopień niepełnosprawności nie mogą dotrzeć do placówek rehabilitacji ambulatoryjnej, a wymagają rehabilitacji. Świadczenia obejmują poradę lekarza specjalisty w warunkach domowych oraz program rehabilitacji. W ramach rehabilitacji fizjoterapeuta w zależności od wskazań lekarskich, realizuje indywidualny program w domu chorego zgodnie z katalogiem świadczeń, naukę samoobsługi i samodzielności funkcjonowania, oraz szkoli rodzinę w wykonywaniu ćwiczeń.

1

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie do poradni rehabilitacyjnej, z adnotacją, że rehabilitacja powinna się odbyć w domu pacjenta. Wykaz wskazań do rehabilitacji domowej znajduje się w zakładce “zakres świadczeń”.

2

Lekarz poradni rehabilitacyjnej, podczas wizyty w domu pacjenta, podejmuje decyzję o leczeniu i ustala indywidualny program rehabilitacji.

3

Po zakończeniu procesu rehabilitacji, lekarz poradni rehabilitacyjnej informuje lekarza POZ, na którego liście aktywnej znajduje się pacjent, o wynikach leczenia (kserokopia informacji zostaje umieszczona w dokumentacji pacjenta).

 

Rehabilitacja domowa obejmuje pacjentów z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:

wskazaniaogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stany po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu,

wskazaniauszkodzeniem rdzenia kręgowego, w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego,

wskazaniaciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności,

wskazaniachorobami przewlekle postępującymi (miopatie, zapalenia wielomięśniowe, rdzeniowy zanik mięśni, guzy mózgu, procesy demielinizacyjne, kolagenozy, przewlekłe zespoły pozapiramidowe, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba Parkinsona),

wskazaniachorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych, po zabiegach endoprotezoplastyki stawu (w okresie do 6 miesięcy po operacji),

wskazaniazłamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych ( w okresie do 6 miesięcy od złamania, obrażenia lub amputacji),

wskazaniaosobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

przygotwanie-do-zabiegu pacjent lub jego opiekun indywidualnie umawia się na zabiegi z fizjoterapeutą prowadzącym usprawnianie, zgodnie ze zleceniem lekarskim określającym rodzaj, częstotliwość i ilość zabiegów,

przygotwanie-do-zabieguw miarę możliwości pacjent powinien być ubrany w strój sportowy i obuwie sportowe.

Lekarze