Creator Ośrodki Medyczne
REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
Jest kompleksowym działaniem mającym na celu poprawę jakości życia i funkcjonalności pacjentów z chorobami układu krążenia.

kardiologia_ring

 

Rehabilitacja kardiologiczna w ośrodku dziennym przeznaczona jest dla pacjentów, których stan zdrowia nie wymaga całodobowego nadzoru medycznego. Zadaniem i misją ośrodka jest ograniczenie postępów choroby układu krążenia, poprawa jakości życia, a także ograniczenie do minimum ryzyka zgonu po incydentach kardiologicznych.

tickrehabilitacja w ramach kontraktu z NFZ,

tickdoświadczony zespół w zakresie rehabilitacji kardiologicznej,

tickindywidualnie ustalany program terapii na podstawie badań,

tickporady psychologiczne,

tickna miejscu poradnia kardiologiczna.

1

Niezbędne skierowanie – na rehabilitację kardiologiczną kieruje lekarz specjalista z oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacyjnej

2

Umówienie wizyty – Pacjenci umawiają się na konkretną, indywidualnie dopasowaną godzinę wizyty.

Niezbędne będzie przygotowanie na wizytę: kompletnej dokumentacji leczenia, dzienniczka pomiarów ciśnienia, zdjęć rentgenowskich, itd.

3

Badanie

Pacjent jest diagnozowany przez specjalistę kardiologa, który wykonuje:

– USG serca,

– test wysiłkowy na bieżni ruchomej lub cykloergometrze,

– w razie potrzeby inne, nieinwazyjne badania kardiologicznych (EKG metodą Holtera, monitorowanie ciśnienia tętniczego metodą Holtera).

4

Przebieg rehabilitacji kardiologicznej

Rehabilitacja prowadzona jest w oparciu o indywidualnie dobrany, na podstawie badań, schemat treningowy przygotowany przez specjalistę kardiologa we współpracy z dyplomowanym fizjoterapeutą. Rehabilitacja polega na stosowaniu ćwiczeń fizycznych, zajęć edukacyjnych, zajęć z psychologiem. Czas trwania rehabilitacji wynosi nie więcej niż 24 dni zabiegowe w okresie 90 dni kalendarzowych.

wskazaniaprzebyte ostre zespoły wieńcowe

wskazaniaplastyka naczyń wieńcowych

wskazaniazabiegi kardiochirurgiczne

wskazaniazabiegi z zakresu chirurgii naczyniowej

wskazaniazaostrzenia niewydolności serca

Pacjent powinien posiadać:

przygotwanie-do-zabieguobuwie zmienne,

przygotwanie-do-zabieguręcznik,

przygotwanie-do-zabieguwygodny strój,

przygotwanie-do-zabiegu5 zł kaucji (w jednej monecie) za kluczyk do szafki w szatni.

Lekarze