Creator Ośrodki Medyczne
Rehabilitacja dzieci
Kompleksowa terapia dla dzieci i rodziców.

rehabilitacja-dzieci-cwiczeniaKompleksowa terapia dla dzieci i rodziców obejmuje rehabilitację ruchową oraz zajęcia z psychologiem, terapeutą, pedagogiem.

Rehabilitacja polega na uczestnictwie każdego dziecka w indywidualnie dobranych  zajęciach, w zależności od jego stanu zdrowia i problemów funkcjonalnych.

Nowy ośrodek dziennej opieki przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu, otwarty z końcem 2014 roku, realizuje w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia wielospecjalistyczną rehabilitację dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym (głównie z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego) oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym. Zespół terapeutów prowadzi tu zajęcia dla najmłodszych w wieku od okresu noworodkowego do 18 roku życia. To również miejsce dla rodziców, gdzie w ramach opieki dowiadują się, jak na co dzień zajmować się dzieckiem niepełnosprawnym.

 

tickterapia realizowana w ramach kontraktu z NFZ,

tickcały program rehabilitacji odbywa się w jednym miejscu,

tick

program zajęć i otoczenie są przystosowane dla dzieci od wieku noworodkowego do 18 roku życia,

tick

terapeuci pracują metodami specjalistycznymi: metodą Bobath, integracji sensorycznej,

tickkażdy element przestrzeni jest zaprojektowany pod kątem dzieci (małe stoliki, toalety i kolorowe ściany),

tickośrodek przystosowany dla osób niepełnosprawnych,

tickbezpłatny parking dla pacjentów,

tick

w otoczeniu duży Park Zachodni.

1

Niezbędne skierowanie

Do ośrodka skierowanie może wystawić: neonatolog, ortopeda i traumatolog narządu ruchu, neurolog, reumatolog, chirurg dziecięcy, endokrynolog dziecięcy, diabetolog dziecięcy, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

2

Umówienie wizyty

Unikamy kolejek i dobieramy dogodny termin

3

Badanie wstępne

Lekarz specjalista rehabilitacji medycznej bada dziecko na miejscu:

ocenia pod względem ruchowym, psychomotorycznym i kieruje do odpowiednich specjalistów (np. na ćwiczenia, masaż, zajęcia sensoryczne, terapię logopedyczną lub wszystkie te zajęcia naraz)

4

Harmonogram

Po badaniu lekarz przygotowuje harmonogram, w którym ustala częstotliwość terapii (ocenia czy zajęcia dwa razy w tygodniu, czy częściej) i konsultuje go z terapeutami, którzy pracują na miejscu. Ustala także terminy wizyt kontrolnych.

Dzieci:

wskazaniaz grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego

wskazaniaz wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego (przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie)

wskazaniaz chorobami metabolicznymi układu nerwowego

wskazaniaz zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego

wskazaniaz zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu

wskazaniaz zespołami aberracji chromosomów

wskazaniaz trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu (w tym mózgowe porażenie dziecięce, miopatie, zaniki nerwowo–mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN)

wskazaniaz zaburzeniami integracji sensorycznej

wskazaniaz nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym

wskazaniaz wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

Lekarze


Powiązane artykuły


Poradnia
rehabilitacyjna