Creator Ośrodki Medyczne
Poradnia Kardiologiczna
Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób serca i układu krążenia.

kardiologia2_ring

Wspólnie z ośrodkiem rehabilitacji kardiologicznej poradnia kardiologiczna realizuje kompletną diagnostykę schorzeń kardiologicznych, a także program leczenia.

Diagnostyka i leczenie osób dorosłych z chorobami układu krążenia w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia to podstawowa misja i zadanie poradni. Trafiają tu pacjenci po incydentach kardiologicznych różnego typu lub osoby z niezdiagnozowanym do tej pory m.in. nadciśnieniem, miażdżycą, chorobą niedokrwienną serca, wadami serca, zaburzeniami rytmu serca.

tick

leczenie w ramach kontraktu z NFZ,

tick

wykonujemy pełny zakres wymaganych badań:

tick

badanie elektrokardiograficzne (EKG serca),

tickbadanie ultrasonograficzne (USG serca),

tickdobowe monitorowanie zapisu elektrokardiograficznego  i ciśnienia tętniczego metodą Holtera (tzw. badanie holterowskie),

tickpróbę wysiłkową,

na miejscu ośrodek rehabilitacji kardiologicznej.

Wskazania dla osób:

wskazaniapo zawale serca,

wskazaniapo operacjach kardiochirurgicznych,

wskazaniaz baypassami

wskazaniapo wymianie zastawek serca,

wskazaniaz zaburzeniami ciśnienia tętniczego krwi,

wskazaniaz niemiarową pracą serca.

1

Rejestracja w poradni kardiologicznej

Skierowanie do poradni kardiologicznej jest wystawiane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,  jest ważne do momentu zarejestrowania w poradni.

Pacjenci umawiają się na konkretną, indywidualnie dopasowaną godzinę wizyty. Niezbędne będzie przygotowanie na wizytę: dzienniczka pomiarów ciśnienia, zdjęć z prześwietlenia klatki piersiowej i wszelkiej innej zebranej dokumentacji medycznej.

2

Wizyta u lekarza

Pacjent jest badany przez specjalistę kardiologa, który w razie potrzeby kieruje do dalszej diagnostyki, np. badania laboratoryjne, USG serca, badania Holterowskie czy próbę wysiłkową.

 

3

Leczenie

Zdiagnozowany pacjent rozpoczyna proces leczenia, a kontrole odbywają się według wskazań lekarza prowadzącego. Na kolejne wizyty nie potrzebne jest już nowe skierowanie.

 

Lekarze