Creator Ośrodki Medyczne

Szeroka propozycja terapeutyczna gabinetu obejmuje:

• terapię poprawy nastroju i dobrostanu życiowego w sytuacjach zagrożenia depresją i poczuciem samotności,

• łagodzenie napięć i konfliktów rodzinnych, partnerskich oraz międzypokoleniowych – mediacje,

• poradnictwo i wsparcie oraz pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów codzienności,

• warsztaty poprawy poczucia własnej wartości i naukę asertywności,

• redukcję stresu i obciążeń wynikających z przemęczenia psychicznego dla rodzin oraz opiekunów poprzez terapie, wytchnieniowe HTPG,

• wsparcie emocjonalne w okresie choroby oraz żałoby po utracie bliskich,

• rozwiązywania nietypowych sytuacji kryzysowych,

• przygotowanie do sukcesji w sferze rodzinnej i zawodowej

Udzielana przeze mnie specjalistyczna pomoc, jest opracowywana i dostosowana do indywidualnych potrzeb w oparciu o profesjonalnie opracowany model diagnostyczny – Indywidualny Profil Gerontologiczny – wspierający kompleksową diagnostykę przyczyn oraz analizę skutków powstałego problemu lub sytuacji kryzysowej.

Specjalizuję się w rewitalizacji emocjonalnej.

Doradzam i pomagam osobom dojrzałym, a w szczególności
Seniorom i ich rodzinom oraz Opiekunom
Udzielam skutecznej pomocy i wsparcia w sprawach trudnych i nietypowych, wymagających dochowania dyskrecji i anonimowości – z uwzględnieniem empatycznego podejścia do zaistniałych problemów. Prowadzone przeze mnie działania oraz sesje terapeutyczne, są realizowane w oparciu o najwyższe wartości etyczne – z wykorzystaniem regularnej superwizji psychologicznej.
Specjalizuję się w rewitalizacji emocjonalnej osób dotkniętych anhedonią, czyli utratą tzw.”radości życia”.

1.Gabinet świadczy usługi zgodnie z regulaminem poradni dostępnym na miejscu na każde życzenie pacjenta lub jego opiekuna prawnego.

2.Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest każdorazowo zawarciem przez strony Klauzuli Poufności oraz sporządzeniem planu terapii w oparciu o Indywidualny Profil Gerontologiczny ( IPG ).

3.Wszelkie dane dotyczące pacjenta mają charakter poufny, w oparciu o standardy określone w RODO.

4.Usługi poradni nie są refundowane przez NFZ. Pacjenci są kierowani na wizytę w ramach działalności statutowej fundacji.

5.Opłaty za wizytę należy dokonać przed jej rozpoczęciem , przelewem na wskazane konto tutaj lub gotówką w gabinecie . Nieusprawiedliwiona nieobecność w ustalonym terminie może spowodować obciążenie opłatą rezerwacyjną w wysokości 50 zł netto.

6.Standardowa sesja HTPG trwa 50 minut i rozpoczyna się w zaplanowanym terminie. Spóźnienie pacjenta o ponad 10 minut, może ograniczyć czas realizacji sesji lub spowodować jej odwołanie wraz z obciążeniem opłatą rezerwacyjną.

7.Dopuszczalna jest zmiana terminu sesji z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem . Nowy termin realizacji sesji będzie ustalany w miarę dostępności, w formie bezpośrednich uzgodnień pomiędzy gabinetem i pacjentem lub jego opiekunem prawnym.