Creator Ośrodki Medyczne
Poradnia chirurgii ogólnej
Podstawowa opieka diagnostyczna i leczenie w zakresie schorzeń chirurgicznych

Poradnia chirurgii ogólnej zajmuje się podstawową diagnostyką i leczeniem w zakresie schorzeń chirurgicznych w trybie ambulatoryjnym oraz profilaktyką schorzeń chirurgicznych i ich powikłań, a także edukacją i promocją zdrowia.

Zakres działalności poradni chirurgii ogólnej obejmuje:

wskazaniaPodstawową diagnostykę i leczenie w zakresie schorzeń chirurgicznych w trybie ambulatoryjnym.
wskazaniaZapobieganie schorzeniom chirurgicznym i ich powikłaniom.
wskazaniaZabiegi z zakresu tzw. ,,małej chirurgii’’ z weryfikacją histopatologiczną (m.in.: wycinanie znamion skórnych, guzków powłok, węzłów chłonnych).
wskazaniaLeczenie stopy cukrzycowej oraz ran przewlekłych i owrzodzeń.
wskazaniaOpiekę poszpitalną (zmiany opatrunków, zdejmowanie szwów, badania kontrolne).
wskazaniaEdukację pacjentów oraz promocję zdrowia.

Zakres świadczeń realizowanych przez poradnię chirurgii ogólnej:

wskazaniausuwanie chirurgiczne zmian skórnych (guzków skóry, kaszaków, włókniaków, tłuszczaków) wraz z badaniem histopatologicznym
wskazanialeczenie ropni i innych stanów zapalnych skóry,
wskazanialeczenie wrastających paznokci
wskazanialeczenie chorób żył i tętnic
wskazaniafarmakologiczne leczenie żylaków kończyn dolnych i niewydolności żylnej
wskazanialeczenie urazów skóry i tkanki podskórnej, oparzeń i odmrożeń
wskazaniaporady i konsultacje z zakresu chirurgii ogólnej,
wskazaniazaopatrywanie ran (szycie),
wskazaniazmiany opatrunków
wskazanialeczenie przepuklin

Lekarze