Creator Ośrodki Medyczne

Piotr Stelmaszewski

Specjalista gerontolog i psychogerontolog

Rejestracja

Zapraszamy wkrótce!

O specjaliscie

Piotr Stelmaszewski - specjalista gerontolog i psychogerontolog. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz autor założeń do projektu Indywidualnego Profilu Gerontologicznego ( IPG ).
Specjalizuje się w holistycznie pojmowanych terapiach gerontologicznych i psychogerontologicznych służących udzielaniu pomocy i wsparcia osobom dojrzałym - Seniorom i ich rodzinom oraz opiekunom- wykorzystując wiedzę naukową i praktyczną z obszaru szeroko pojmowanej gerontologii oraz nauki o zdrowiu.