Creator Ośrodki Medyczne

Piotr Stelmaszewski

Specjalista gerontolog i psychogerontolog

Rejestracja

Pod numerami 690 071 011 lub 791 071 011. Poradnia czynna od 1 lutego 2019r.

O specjaliscie

Piotr Stelmaszewski - specjalista gerontolog i psychogerontolog. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego oraz autor założeń do projektu Indywidualnego Profilu Gerontologicznego ( IPG ).
Specjalizuje się w holistycznie pojmowanych terapiach gerontologicznych i psychogerontologicznych służących udzielaniu pomocy i wsparcia osobom dojrzałym - Seniorom i ich rodzinom oraz opiekunom- wykorzystując wiedzę naukową i praktyczną z obszaru szeroko pojmowanej gerontologii oraz nauki o zdrowiu.