Creator Ośrodki Medyczne

Pierwszy w Polsce Kodeks Dobrej Praktyki w krioterapii ogólnoustrojowej

Pod patronatem Polskiego Towarzystwa Krioterapii, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Politechniki Wrocławskiej, powstał pierwszy w Polsce Kodeks Dobrej Praktyki w krioterapii ogólnoustrojowej.

 

Kodeks jest dziełem zespołu eksperckiego, któremu udało się w sposób syntetyczny zgromadzić wiedzę z wielu dyscyplin naukowych, a szczególnie w obszarze nauk medycznych, i zaprezentować podstawy medyczne, osiągnięcia oraz zastosowania i skutki leczenia temperaturami kriogenicznymi wielu schorzeń, wśród których są także współczesne choroby cywilizacyjne.

 

Kodeks jest także zbiorem nigdy wcześniej nie upublicznianych, informacji i wskazań dotyczących wymagań i parametrów technicznych oraz technologicznych dla różnego typy kriokomór ogólnoustrojowych, co jest szczególnie istotną kwestią związaną z dążeniem do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla pacjentów korzystających z krioterapii ogólnoustrojowej.

 

Kodeks w opinii recenzentów powinien być wytyczną dla profesjonalnego działania wszystkich instytucji, organizacji, przedsiębiorstw oraz osób zajmujących się krioterapią ogólnoustrojową, a dalej drogowskazem wyznaczającym kierunki dalszego rozwoju tej metody leczenia i rehabilitacji oraz wskazówką do oczekiwanej i potrzebnej ewolucji technicznej urządzeń kriokomór ogólnoustrojowych.

 

Firma CREATOR Sp. z o.o. miała zaszczyt wpierać Zespół Redakcyjny Kodeksu poprzez udostępnienie danych i informacji o budowie i eksploatacji kriokomór oraz udział w projekcie ekspertów będących współpracownikami firmy.

 

 

Z Kodeksem można się bezpłatnie zapoznać pod adresem:

http://kriokomory.pl/kodeks/