Creator Ośrodki Medyczne

O zaletach krioterapii

Najcenniejszymi efektami leczniczymi zabiegów kriogenii jest:
wskazaniaczynne przekrwienie ciała, które decyduje o szybkim gojeniu się urazów i zapaleń;
wskazaniauczucie subiektywnej bezbolesności utrzymujące się przez 6 – 8 godzin po zabiegu, powodujące większą intensywność i skuteczność stosowania rehabilitacji ruchowej (kriorehabilitacja).
Efekt bezbolesności przy powtarzalnych zabiegach utrwala się na długi czas;
wskazaniawzrost odporności ustroju (wzrost limfocytów immunokompetentnych – KN);
wskazaniakorzystny wpływ na psychikę (ustępuje zmęczenie, poprawa nastroju i samopoczucia, powrót chęci do pracy fizycznej i umysłowej).