Creator Ośrodki Medyczne
Ośrodki medyczne
Trzydzieści lat doświadczenia, wykwalifikowana kadra, nowoczesne zaplecze, aparatura, metodyka i obsługa ukierunkowana na potrzeby pacjenta.
 • 2021

  Uruchomiliśmy Centrum Intensywnej Rehabilitacji w Brzegu Dolny

 • 2020

  Creator wytwarza innowacyjną kriokomorę 1-2 osobową Mono Cryo

 • 2019

  Uruchomiliśmy przedstawicielstwo handlowe w Wielkiej Brytanii

 • 2018

  Creator rozpoczyna modernizacją obiektu w Brzegu Dolnym w celu stworzenia Centrum Wytchnieniowego dla Seniorów

 • 2017

  W Ośrodku przy ul. Lotniczej we Wrocławiu powstaje Oddział Dzienny Rehabilitacji Ogólnoustrojowej finansowany przez NFZ

 • 2016

  W Ośrodku przy ul. Kopernika w Łodzi powstaje Poradnia Diabetologiczna i Chirurgii Ogólnej finansowana przez NFZ

 • 2015

  Otwarcie DBC w Łodzi.

 • 2014

  Uruchamiamy przy ul. Lotniczej we Wrocławiu Ośrodek Rehabilitacji Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego przeniesiony z ośrodka przy ul. Górnickiego.

 • 2013

  Przenosimy Centrum Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej z Ośrodka przy AWF na ulicę Lotniczą i podpisujemy kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

 • 2012

  W ośrodku przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu powstaje Poradnia Kardiologiczna oraz Poradnia Leczenia Bólu finansowana przez NFZ

 • 2010

  Powstaje w Ośrodku przy Al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu Centrum Prewencji i Rehabilitacji Kardiologicznej.

 • 2009

  Otwieramy Ośrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej w Łodzi

 • 2008

  Uruchomiamy Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji w Łodzi przy ul. Kopernika 55a.
  Nowa placówka oferuje kompleksowość usług rehabilitacyjnych wraz z poradnią rehabilitacyjną na ponad tysiącu metrów kw. powierzchni.

 • 2007

  Organizujemy i prowadzimy nowocześnie wyposażony ośrodek - Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, w nowej siedzibie wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ośrodek świadczy usługi rehabilitacyjne w ramach umowy z NFZ od stycznia 2008 r. i zapewnienia praktyczną bazę dydaktyczną dla studentów akademii wychowania fizycznego.

  W grudniu otwieramy przy Uniwersytecki Szpitalu Klinicznym pierwszy na dolnymśląsku Ośrodek Tlenoterapii Hiperbarycznej.

 • 2004

  Pierwsi pacjenci korzystają z Zakładu Aktywnej Terapii Kręgosłupa opartej na fińskiej metodzie DBC.

 • 2001

  Uruchomiamy komorę niskotemperaturową do zabiegów ogólnoustrojowych.

 • 2000

  Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do realizacji swojej misji, firma mogła wdrożyć system zarządzania jakością i uzyskać certyfikat ISO 9001:2000 w zakresie profilaktyki i rehabilitacji
  w pełnym zakresie i promocji zdrowia.

 • 1999

  uruchamiamy Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji NZOZ przy ul. Lotniczej 37 we Wrocławiu. Nowoczesny ośrodek mieści się w wolnostojącym obiekcie w Parku Zachodnim.

 • 1996

  Przedsiębiorstwo otrzymało status zakładu pracy chronionej, co umożliwiło budowę specjalistycznej bazy do rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

 • 1995

  Rozpoczęto również realizację inwestycji pn. „Centrum handlowo – gastronomiczne” na zakupionym od miasta gruncie przy ul. Szybowcowej 23. Obiekt przy ul. Szybowcowej 23 został oddany do użytku w grudniu 1995 roku. Obie kondygnacje, każda o powierzchni ca. 1200 m2, zostały wydzierżawione pod działalność handlową oraz usługi.

 • 1989

  Zmiana strategii zarządzania oraz nazwy Zakładu Produkcji Metalowej na PPH CREATOR

 • 1978

  Adam Józefowicz zakłada przedsiębiorstwo pod nazwą „Zakład Produkcji Metalowej”, działające w strukturach Spółdzielni Rzemieślniczych.
  Jego podstawową działalność stanowiła wówczas produkcja wyrobów metalowych przeznaczonych dla potrzeb przemysłu wydobywczego, głównie kopalń węgla kamiennego, brunatnego oraz w niewielkiej części górnictwa miedzi.

Zarzad CREATOR

Adam Józefowicz


Prezes Zarządu

Andrzej Zieliński


Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych

Jolanta Malinowska


Prokurent Zarządu – Dyrektor ds. Promocji i Marketingu

Katarzyna Lignar


Prokurent Zarządu - Pełnomocnik Zarządu ds. Organizacyjno-Prawnych

Tomasz Kabała


Dyrektora NZOZ CREATOR ds. Rehabilitacji

Wanda Poradowska-Jeszke


Zastępca Dyrektora NZOZ CREATOR ds. Medycznych – Kierownik OTH CREATOR we Wrocławiu

Łukasz Kikowski


Dyrektor OPiR i OTH CREATOR w Łodzi

Biuro Zarządu

CREATOR Sp. z o.o.

ul. Lotnicza 37, 54-154 WROCŁAW

NIP: 9250012902 REGON: 930271489 KRS: 0000069484

tel.: 713 620 200   fax: 713 620 201

Misja Firmy - Pacjent przede wszystkim

Pacjent zajmuje pierwsze i najważniejsze miejsce w filozofii działania naszej spółki. Specjalizacja w konkretnym zakresie, poszukiwanie i wdrażanie najnowszych metod, do tego rozwój technologiczny naszej aparatury i ciągłe pogłębianie kwalifikacji członków naszego zespołu, to zadania, które postawiliśmy sobie za cel, aby systematycznie podnosić jakość obsługi i komfort naszych pacjentów.

Specjalizacje

Prowadzimy działalność medyczną z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, tlenoterapii hiperbarycznej oraz rehabilitacji medycznej z poradnictwem lekarskim i pełną gamą zabiegów fizjoterapeutycznych, a także działania prozdrowotne i profilaktyczne, przede wszystkim w zakresie leczniczym jak i rekreacyjnym.

Zaplecze

Nasze Ośrodki to przyjazne Pacjentowi centra medyczne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę.

Współpraca

 

 

Posiadamy status Ośrodka Dydaktyczno-Badawczego Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Politechniką Wrocławską, a także: Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego, Polskim Towarzystwem Krioterapii, Polskim Towarzystwem Rehabilitacji, Polskim Towarzystwem Balneoklimatologii i Medycyny Fizykalnej, Polskim Towarzystwem Medycyny Ratunkowej, fundacją DOLFROZ, fundacją CREATOR ARS VITAE, stowarzyszeniem Ostoja, uzdrowiskiem Lądek – Długopole S.A  a także z klubami sportowymi: WKS ŚLĄSK oraz Ślęza Wrocław.

Ośrodki Tlenoterapii Hiperbarycznej

to zaawansowane technologicznie placówki, wyposażone w nowoczesne 12-osobowe komory hiperbaryczne STARMED 2200 oraz ZYRON 12 a także 1-osobową komorę BaraMed. Tlenoterapia stanowi ważne uzupełnienie świadczeń ratujących życie pacjentom Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.

Zespół

Lekarze specjaliści z zakresu: rehabilitacji medycznej, reumatologii, ortopedii, neurologii, neurochirurgii, chorób wewnętrznych, kardiologii, endokrynologii, gastrologii, anestezjologii, medycyny ratunkowej czuwają nad medycznym obszarem naszej działalności.

O sile zespołu stanowią również specjaliści fizjoterapii, pielęgniarki oraz terapeuci w zakresie: psychologii, pedagogiki, logopedii, absolwenci wyższych uczelni z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.