Creator Ośrodki Medyczne

Mono Cryo na Węgrzech

Z satysfakcja informujemy o zainstalowaniu przez Spółkę pierwszej kriokomory kompaktowej Mono Cryo w centrum sportowym

w Segedynie na Węgrzech.

 

Multifunctional Pick Sports Arena Inaugurated in Szeged