Creator Ośrodki Medyczne

Materiał o naszej kriokomorze w Echo24

Najzimniejsze miejsce we Wrocławiu – kriokomora. Jakie są zalety krioterapii?