Creator Ośrodki Medyczne
Gabinet psychologiczny
Psychoterapia zajmuje się poprawą funkcjonowania psychicznego i adaptacji społecznej.

psycholog_ring

 

Psycholog dziecięcy bada, czy zachowanie dziecka i jego poziom rozwoju wykazują nieprawidłowości, oraz określa w jakim stopniu zostały one zdeterminowane organicznie, a w jakim psychologicznie poprzez czynniki sytuacyjne. Psycholog dziecięcy określa możliwości rozwojowe dziecka, oraz środki i metody w celu kompensacji deficytów rozwojowych, zlikwidowania zaburzeń, wspierania rozwoju dziecka.

Psycholog dziecięcy – specjalista neuropsychologii klinicznej

tick konsultacje neuropsychologiczne

tick diagnoza i terapia neuropsychologiczna

tick wczesna interwencja terapeutyczna i wspomaganie rozwoju

tick warsztaty i szkolenia dla dzieci i rodziców

tick zajęcia indywidualne i grupowe

wskazania z grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego

wskazania z wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego ( przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie )

wskazania z chorobami metabolicznymi układu nerwowego

wskazania z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego

wskazania z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu

wskazania z zespołami aberracji chromosomów

wskazania z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu ( w tym mózgowe porażenie dziecięce , miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN )

wskazania z zaburzeniami integracji sensorycznej

wskazania z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym

wskazania z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

tick rejestracja odbywa się osobiście w rejestracji ośrodka lub telefonicznie

tick na wizytę komercyjną nie są potrzebne skierowania

tick rejestracja wyznacza dogodny termin na wizytę

tick przed wizytą należy uiścić opłatę za usługę

tick Pacjent może uzyskać fakturę VAT w rejestracji ośrodka, po okazaniu paragonu fiskalnego

 

 

tick konsultacja psychologiczna: 100 zł

tick diagnoza (wraz z opinią): 150 zł

tick terapia psychologiczna: 90 zł

tick zajęcia grupowe: 40 zł

Lekarze