Creator Ośrodki Medyczne
Gabinet logopedyczny
Celem terapii logopedycznej jest korekcja zaburzeń mowy.

logopeda_ringLogopedia jest nauką o kształtowaniu mowy, usuwaniu wad oraz nauczaniu mowy w wypadku jej braku.

Logopeda nie zajmuje się wyłącznie wadami wymowy. Pomaga również w przypadkach różnych barier w komunikacji, które nierzadko zaburzają rozwój intelektualny, społeczny i emocjonalny dziecka w każdym wieku. Prowadzi także terapię dzieci jąkających się, niedosłyszących,  autystycznych, dyslektyków, dzieci upośledzonych umysłowo, bądź z różnymi zaburzeniami neurologicznymi. Logopeda posiadający specjalizację z wczesnej interwencji logopedycznej jest specjalistą w zakresie profilaktyki i wczesnego wspomagania rozwoju mowy dzieci z grupy ryzyka okołoporodowego, wcześniaków oraz dzieci o stwierdzonych zaburzeniach rozwoju i zespołach wad genetycznych. Udziela pomocy dzieciom z deficytami rozwojowymi w okresie noworodkowym, niemowlęcym i przedszkolnym.

 

Zakres pomocy i terapii logopedycznej

tick konsultacje logopedyczne

tick wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z grupy wysokiego ryzyka (nauka gryzienia i żucia, picia z otwartego kubka, pozycjonowanie przy karmieniu)

tick terapia opóźnionego rozwoju mowy

tick wspomaganie komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

tick korekta wad wymowy

 

wskazaniaz grupy wysokiego ryzyka ciążowo-porodowego

wskazaniaz wrodzonymi wadami rozwojowymi układu nerwowego ( przepukliny oponowo-rdzeniowe, małogłowie, wrodzone wodogłowie )

wskazaniaz chorobami metabolicznymi układu nerwowego

wskazaniaz zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego

wskazaniaz zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu

wskazaniaz zespołami aberracji chromosomów

wskazaniaz trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu ( w tym mózgowe porażenie dziecięce , miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN )

wskazaniaz zaburzeniami integracji sensorycznej

wskazaniaz nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym

wskazaniaz wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów

tick rejestracja odbywa się osobiście w rejestracji ośrodka lub telefonicznie

tick na wizytę komercyjną nie są potrzebne skierowania

tick rejestracja wyznacza dogodny termin na wizytę

tick przed wizytą należy uiścić opłatę za usługę

tick Pacjent może uzyskać fakturę VAT w rejestracji ośrodka, po okazaniu paragonu fiskalnego

 

tick konsultacja logopedyczna: 100 zł

tick terapia logopedyczna: 80 zł

Lekarze