Creator Ośrodki Medyczne

Anna Mikołajczyk-Swatko

Specjalista diabetolog

Rejestracja

Osobiście w ośrodku lub pod nr tel. 42 230 10 02

O specjaliscie

Łodzianka. Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. Od skończenia studiów pracowała jako asystent, potem adiunkt w Klinice Alergologii i Pneumonologii Akademii Medycznej w Łodzi. W roku 1981 obroniła pracę doktorską. Pracowała również w Klinice Diabetologicznej AM.
Specjalista diabetolog od 1994 roku. Przez wiele lat kierownik Wojewódzkiej Poradni Diabetologicznej. W 1998 r stworzyła Wojewódzki Ośrodek Diabetologii, którym kierowała do roku 2009. Od tej pory pracuje w Centrum Diabetologii MEDIAB. Ośrodek ten od stycznia 2017 r zmienił siedzibę i jest w strukturach zespołu Creator.
Ceniona przez pacjentów za wiedzę i zaangażowanie. Wyrazem tego szacunku były liczne odznaczenia państwowe przyznane dr Swatko na wnioski Stowarzyszeń Chorych na Cukrzycę. Otrzymała m.n Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Najbardziej jednak ceni sobie tytuł LEKARZA ROKU, jaki zdobyła w ogólnopolskim plebiscycie pacjentów w roku 1999 jako pierwszy diabetolog w Polsce.
Odznaczenie to świadczy nie tylko o jej profesjonalizmie, ale przede wszystkim, że jest bardzo lubiana przez pacjentów. Każdy przecież chciałby leczyć się u lekarza, dla którego jest ważny.