Creator Ośrodki Medyczne

dr n. med. Aleksandra Marciniak-Piotrowska

specjalizacja rehabilitacji medycznej

Rejestracja

osobiście w ośrodku lub pod nr tel. 422 301 000

O specjaliscie

Aleksandra Marciniak-Piotrowska ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2004r. W 2009r uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w dziedzinie rehabilitacji medycznej, a w 2012 roku tytuł specjalisty w dziedzinie Rehabilitacji Medycznej.

W 2016 roku ukończyła kurs Kinesiology Taping - plastrowanie dynamiczne, a w 2017 roku roczny kurs diagnozowania i terapii dysfunkcji narządu ruchu wg koncepcji Praskiej Szkoły Medycyny Manualnej (Lewitt) uznawany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej.

W swojej pracy wykorzystuje wieloletnie doświadczenie zdobyte w pracy w szpitalu klinicznym oraz poradniach specjalistycznych. Podchodzi indywidualnie do każdego pacjenta i jego dolegliwości.

W zespole Creatora od 2011 roku.