Creator Ośrodki Medyczne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Kałka

specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, seksuolog, androlog.

Rejestracja

osobiście w ośrodku lub pod nr tel. 713 620 220

O specjaliscie

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Kałka specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, androlog i seksuolog. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. Stypendysta Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Royal Brompton and Harefield Hospital w Londynie. Pomysłodawca i organizator pierwszej na świecie Pracowni Kardioseksuologii powołanej przy Katedrze Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także inicjator wprowadzenia kardioseksuologii i andrologii klinicznej do przedmiotów nauczanych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Wykładowca na krajowych i międzynarodowych kongresach naukowych, autor i współautor ponad 300 prac naukowych przede wszystkim z kardiologii, andrologii i seksuologii. Promotor prac doktorskich z zakresu kardioseksuologii i andrologii, recenzent w kilkudziesięciu międzynarodowych periodykach naukowych o tematyce seksuologicznej, andrologicznej i kardiologicznej takich jak Trends in Cardiovascular Medicine, Stem Cell Research & Therapy, Urology, Journal of Sexual Medicine, BMC Urology, International Journal of Sexual Health, Asian Journal of Andrology, Aging Male, Journal of Gerontology, International Journal of Environmental Research and Public Health, Journal of Clinical Medicine, Thorax, Reviews in Cardiovascular Medicine. Guest editor specjalnego wydania International Journal of Environmental Research and Public Health pod tytułem „Sexual health in the time COVID-19” oraz guest editor specjalnego wydania Journal of Men’s Health pod tytułem “New insights into Health of Male Cardiac Patients" Członek Rady Naukowej i Rady Redakcyjnej Seksuologii Polskiej. Członek Polskiego Towarzystwa Seksuologii Medycznej, Polskiego Towarzystwa Andrologicznego, European Society of Sexual Medicine, International Society of Sexual Medicine, European Society of Andrology i Polskiej Akademii Nauk. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w stażach, szkoleniach i kursach zawodowych. Wykorzystując unikatowe kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie kliniczne z pasją pomaga pacjentom wracać do zdrowia.