Creator Ośrodki Medyczne

Numer kursu:

03-002/1-02-010-2020

Tytuł kursu:

Fizjoterapia u dzieci ryzyka

Charakter kursu:

Kurs specjalizacyjny dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra specjalizujących się w fizjoterapii.

Termin(y):

25.09.2020 – 29.09.2020 zmiana terminu z 08.05.2020 – 12.05.2020

Organizator:

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator – Centrum Specjalizacji Creator; ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

Miejsce kursu:

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator – Centrum Specjalizacji Creator – ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

Kierownik naukowy:

dr n. med. Marta Berghausen-Mazur

Zgłoszenia na kurs:

Planowana liczba uczestników: 25

Płatności:

Informacji udziela organizator kursu

Centrum Specjalizacji Creator Sp. z o.o.

Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

+48 713 620 277

Kierownik Centrum Specjalizacji Creator Sp. z o.o.

Bartosz M.Wójcik

bartosz.wojcik@creator.wroc.pl tel. 509 583 185

 

Koordynator Centrum Specjalizacji Creator Sp. z o.o.

Magdalena Mitka

magdalena.mitka@creator.wroc.pl tel. 508 378 519

Centrum specjalizacji Creator Sp. z o.o. jest jednostką szkolącą akredytowaną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Rekrutację na wolne miejsca szkoleniowe przeprowadza Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
Link do strony Dolnośląskiego Urzędu wojewódzkiego:
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/fizjoterapeuci
Link do strony Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-fizjoterapeutow/