Creator Ośrodki Medyczne

Kurs: Zniekształcenia statyczne ciała u dzieci i młodzieży

LISTOPAD, WROCŁAW, 03-002/11-02-037-2019

NUMER KURSU:

03-002/11-02-037-2019

TYTUŁ KURSU:

ZNIEKSZTAŁCENIA STATYCZNE CIAŁA U DZIECI I MŁODZIEŻY

CHARAKTER KURSU:

Kurs specjalizacyjny dla osób posidających tytuł zawodowy magistra,
specjalizujących się w fizjoterapii

TERMIN(Y):

28.11.2019 – 02.12.2019

ORGANIZATOR:

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator – Centrum Specjalizacji
Creator; ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

MIEJSCE KURSU:

Ośrodek Profilaktyki i Rehabilitacji Creator – Centrum Specjalizacji
Creator – ul. Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

KIEROWNIK NAUKOWY:

dr Mateusz Kozinoga

ZGŁOSZENIA NA KURS:

Planowana liczba uczestników: 20

PŁATNOŚCI:

Informacji udziela organizator kursu

Formularz Zgłoszeniowy

Kliknij tutaj

Kontakt:

bartosz.wojcik@creator.wroc.pl tel. 509583185

magdalena.mitka@creator.wroc.pl tel. 508378519

Centrum Specjalizacji Creator Sp. z o.o.

Lotnicza 37; 54-154 Wrocław

+48 713 620 277

Kierownik Centrum Specjalizacji Creator Sp. z o.o.

Bartosz M.Wójcik

bartosz.wojcik@creator.wroc.pl tel. 509583185

 

Koordynator Centrum Specjalizacji Creator Sp. z o.o.

magdalena.mitka@creator.wroc.pl tel. 508378519

Centrum specjalizacji Creator Sp. z o.o. jest jednostką szkolącą akredytowaną przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie fizjoterapii.

Rekrutację na wolne miejsca szkoleniowe przeprowadza Dolnośląski Urząd Wojewódzki.
Link do strony Dolnośląskiego Urzędu wojewódzkiego:
https://www.duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/fizjoterapeuci
Link do strony Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego:
https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/ksztalcenie-specjalizacyjne-fizjoterapeutow/