Creator Ośrodki Medyczne

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz

neurochirurg

Rejestracja

pod nr tel. 713 380 888

O specjaliscie

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Jarmundowicz - jest czynnie pracującym neurochirurgiem z 40-letnim doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia operacyjnego schorzeń centralnego i obwodowego układu nerwowego oraz kręgosłupa.

Jest Kierownikiem Katedry i Kliniki Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Jego głównymi kierunkami zainteresowań zawodowych są choroby kręgosłupa i rdzenia kręgowego, guzy mózgu i rdzenia kręgowego, nowotwory splotu ramiennego oraz nerwów obwodowych, jamistość rdzenia kręgowego, neuralgia nerwu trójdzielnego.
Pracę zawodową umiejętnie łączy z pracą naukową oraz z pracą na rzecz rozwoju neurochirurgii. Pod jego kierunkiem wielu lekarzy uzyskało specjalizację w dziedzinie neurochirurgii, stopnie naukowe doktora nauk medycznych oraz dwóch lekarzy stopień doktora habilitowanego w dziedzinie neurochirurgii.

Jest członkiem Komitetu Nauk Neurologicznych Polskiej Akademii Nauk, Zarządu Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów oraz Prezydentem Dolnośląskiej Fundacji Rozwoju Ochrony Zdrowia.

Tworzy zespół wrocławskich neurochirurgów i neurobiologów, którzy w wyniku wieloletnich badań naukowych uzyskali funkcjonalną regenerację rdzenia kręgowego u pacjenta z całkowitym uszkodzeniem rdzenia, po zastosowaniu transplantacji do rdzenia glejowych komórek węchowych pobranych z opuszki węchowej oraz rekonstrukcji rdzenia za pomocą przeszczepu nerwów skórnych. Była to pierwsza tego typu operacja na świecie i odbiła się głośnym echem w środowiskach naukowych zajmujących się neuroregeneracją oraz w mediach światowych.