Creator Ośrodki Medyczne

Prof. dr hab. med. Juliusz Jakubaszko

Specjalista Medycyny Ratunkowej, Specjalista Anestezjologii i Reanimacji

Rejestracja

Osobiście w ośrodku lub pod nr tel. 717 332 999, 500 11 33 45

O specjaliscie

Kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Ratunkowej Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Członek Założyciel i Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (PTMR).
Członek Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii (PTAiT).
Członek Założyciel i Członek Zarządu Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (EuSEM).
Członek Zarządu Sekcji Medycyny Ratunkowej Europejskiej Unii Specjalizacji Lekarskich (EM Section UEMS).
Członek Zarządu i Reprezentant Europy w Światowej Federacji Medycyny Ratunkowej (IFEM).
Członek Honorowy Amerykańskiego Kolegium Lekarzy Medycyny Ratunkowej (ACEP).
Członek Honorowy Amerykańskiej Akademii Medycyny Ratunkowej (AAEM).
Członek Honorowy Irlandzkiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej (ISEM).
Członek Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Podwodnej i Hiperbarycznej (UHMS).
Konsultant Naukowy Centrum Tlenoterapii Hiperbarycznej CREATOR.
Ambasador Kongresów Polskich.